ناحیه اردکان

ناحیه اردکان( شهرستان های اردکان و میبد) شهرستان اردکان:
 
شهرستان اردکان با وسعت 23795 کیلومتر مربع ، در 60 کیلومتری شمال غرب استان و در حاشیه کویر نمک قراردارد و دارای 67007 نفر جمعیت بوده که از این تعداد، 58398 نفر شهری و 8610 نفر روستایی هستند. این شهرستان دارای سه بخش مرکزی، خرانق و عقدا و پنج دهستان به نام های محمدیه ، زرین ، رباطات ، عقدا و نارستان است. 
آثار تاریخ و دیدنی شهرستان عبارتند از: 
مسجد جامع ، مسجد زردگ ، چک چک (پیر سبز)، پیر هریشت ، پارس بانو ، خانه تقدیری ، خانه آیت الله خاتمی ، خانه انصاری، حمام حاج محمد سعیدا، در بند، خرانق ، منار جنبان ، رباط شاهزاده عقدا، رباط خرگوشی ، کاروانسرای حاج ابوالقاسم رشتی 

شهرستان میبد: 
این شهرستان با 1330 کیلومترمربع وسعت کوچکترین شهرستان استان یزد است و به لحاظ تراکم نسبی جمعیت ، بعد از یزد قرار دارد. میبد در 50 کیلومتری شمال غربی یزد و جمیعت آن 76397 نفر بوده که 61409 نفر آن جمعیت شهری و 14988 نفر آن جمعیت روستایی است شهرستان میبد شامل یک بخش مرکزی و دو دهستان بفروئیه و شهداء است. بافت تاریخی میبد، آن را در زمره یکی از نمونه های نادر شهرهای باستانی ایران قرار داده است. 
آثار تاریخی و دیدنی شهرستان عبارتند از: 
مسجد جامع، کاروانسرای شاه عباسی، آب انبار کلار، چاپارخانه، یخچال خشتی، آسیاب دو سنگی محمدآباد، مسجد جامع بفروئیه، برج کبوتر خانه، نارین قلعه، زیارت گاه خدیجه خاتون، برج محمودآباد، قلعه بارجین 

ناحیه اردکان

نشانی پستی ناحیه اردکانبلوار شهید بهشتی روبروی تعاونی مظلوم- صندوق پستی 8951968314 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

امیر افخمی  عقدا 

رئیس ناحیه اردکان

7224040

7225212

0352

  

 آدرس جایگاه های ناحیه اردکان 

ردیف

نام جایگاه

آدرس

شماره تلفن

1

جایگاه اردکان  دهقان

اردکان  بلوارشهید بهشتی

2

جایگاه  سید نورالدین

اردکان بسمت نائین  جنب امام زاده

3

جایگاه  عقدا

عقدا

4

جایگاه شمال اردکان

بلوار امام

5

جایگاه  کمالی

اردکان

6

جایگاه  میبد دشتی

میبد

7

جایگاه ذوالفقاری

میبد

8

جایگاه نگین امامزاده

میبد

9

جایگاه سومیا

کمربندی میبد بسمت عقدا

10

تعاونی اتحاد میبد

میبد

11

جایگاه خرانق

خرانق

12

فروشندگی 5شهری اردکان

اردکان

13

فروشندگی ندوشن

ندوشن


روابط عمومی منطقه یزد 03536246661