جزییات خبر

حمل فرآورده های نفتی توسط حمل ونقل ریلی به استان یزد،مورد بررسی قرار گرفت

(سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸) ۱۰:۱۹

مدیر تامین وتوزیع فرآورده های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به اتفاق مدیر منطقه یزد و مدیر کل راهن از پروژه در دست احداث خط راهن ورودی به انبار نفت شهید صدوقی بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد : در ادامه سفر مدیر تامین وتوزیع فرآورده های نفتی ایران به استان یزد پس از بازدید میدانی از محل خط راه آهن ورودی به انبار نفت شهید صدوقی، درجلسه ای با حضور سید مصطفی داودی مدیر کل راه آهن یزد ، معاونین فنی شرکت راه هن یزد ، مدیرمنطقه  وجمعی از همکاران فنی عملیاتی ،راه کارهای حمل فرآورده های نفتی با استفاده از مخزندارهای ریلی راه آهن را مورد بررسی قرارداده تا حمل نفتگاز توسط راهن با توجه به صرفه جوئی در هزینه ها وجلوگیری از ترافییک جاده ای کاسته وگام موثری در جهت افزایش برداشت فرآورده از مبداء بندر عباس را فراهم سازد.

مجتبی دلبری ،مدیر تامین توزیع ، در ادامه از واحدهای مختلف انبار نفت شهید صدوقی  یزد و پرژه های در دست احداث  پارکینگ نفتکشها وساختمان آزمایشگاه کنترل کیفیت، بازدید کرد. 

رآه آهنرآه آهن

رآه آهن

رآه آهن


رآه آهن
رآه آهن
رآه آهن

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید